Select Page

Compassietraining

Compassietraining combineert de vaardigheden van de mindfulness met (zelf)compassie, waarbij door deze combinatie de emotionele weerbaarheid wordt vergroot.

Mindfulness is de eerste stap naar emotioneel herstel; namelijk de moed en mogelijkheid hebben om lastige gevoelens (bijv: onzekerheid, verdriet, irritatie, verwarring) te onderkennen met een open en nieuwsgierige houding. Zelfcompassie geeft vervolgens een een antwoord om deze lastige gevoelens te beantwoorden met vriendelijkheid en begrip in plaats van zelfverwijt en schaamte.

Compassie is een bij iedereen in de kern aanwezige kwaliteit , die we kunnen aanboren en cultiveren om verder tot bloei te kunnen laten komen. In deze training zullen we oefeningen doen die deze kwaliteit verder ontwikkelt in onszelf, ten behoeve van onszelf en anderen. De training heeft een zorgvuldige opbouw. Uit onderzoek is gebleken dat zelfcompassie het gevoel van emotioneel welzijn en geluk significant doet toenemen, en blijken mensen een gezondere leefstijl beter te kunnen volhouden. Daarnaast blijkt stress, angst en depressie af te nemen (Neff, 2013).

Wat leer je?

  • Hoe je makkelijker met lastige emoties om kunt gaan
  • Hoe je jezelf kunt aanmoedigen in plaats van te bekritiseren
  • Hoe je moeilijke relaties ( oude en nieuwe) kunt transformeren.
  • Hoe je (zelf)compassie kunt toepassen in het dagelijks leven.
  • Theorie en onderzoek over mindful zelfcompassie

Voor wie?

Iedereen die de intentie heeft een vriendelijke innerlijke houding te ontwikkelen kan dit leren.
Deze training is voor iedereen, mensen met of zonder kinderen, met of zonder relatie, vanaf 20 jaar. Om echt goed te kunnen profiteren van deze training is ervaring met mindfulness d.m.v. de 8 weekse mindfulness- of mindful parenting-training aanbevolen, maar geen voorwaarde.
Resultaten blijken samen te hangen met de mate waarin men in het dagelijks leven hiermee oefent.

 

De 8 weken durende cursus Compassietraining, die officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) wordt genoemd, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. We kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik snap het wel, maar voel het niet.’) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

De training MBCL is bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder de mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Bij deelnemers wordt gesuggereerd dat zij gedurende de training dagelijks ¾ à 1 uur tijd vrijmaken voor oefeningen.

Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod: – Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven. – Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid. – Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop. – Onze gedeelde menselijke conditie (Common Humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout. – Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen. – Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff. Net als bij de mindfulnesscursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en hoeven de problemen voor elkaar niet op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

Over compassie

Compassie (of: mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en bereidheid om daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid.

Vriendelijkheid en compassie staan dicht bij elkaar. Als je kunt spreken van een welzijnsthermometer dan houdt compassie zich meer bezig met de temperatuur onder het nulpunt, terwijl vriendelijkheid zich richt op de temperatuur boven nul. Maar beide zijn ze hartverwarmend en worden tegenwoordig samen wel eens aangeduid met de term heartfulness, als waardige aanvulling op het begrip mindfulness. En net zoals we mindfulness of een niet-oordelende aandacht kunnen trainen en ontwikkelen, zo blijken we vriendelijkheid en compassie ook te kunnen ontwikkelen door regelmatige beoefening.

Het bijzondere van deze beoefening is dat ze religie overstijgend is. We kunnen Moslim zijn, Christen, Boeddhist of atheïst … ieder mens kan zijn of haar leven wel verrijken met de kracht van vriendelijkheid en compassie.

Mijs van de Griek is een ervaren mindfulnesstrainer. Zij is als mindfulnesstrainer verbonden aan www.bijmij.org en is opgeleid als Mindfulness Based Compassionate Living trainer door Frits Koster en Eric van den Brink.

Daarnaast heeft Mijs lespakketten ontwikkelt voor de onder-, midden-, en bovenbouw voor hersengerichte strategieën voor leren – en leven, meer informatie hierover kunt u vinden op www.mindyourclass.nl.